La humitat a l’aire comprimit és un dels 3 factors que defineixen el seu grau de qualitat, conjuntament amb l’oli i les partícules.

Un assecador frigorífic és ideal per a protegir la nostra maquinària a un cost raonable, però en aplicacions crítiques on aquest nivell d’assecat no és suficient, és necessari recòrrer a tecnologies d’adsorció que acostument a implicar un cost energètic molt superior.

Es aconsellable definir bé el nivell de sequetat i invertir en tecnologia eficient, ja que el cost derivat d’aquesta tecnología d’assecat pot representar uns 13.000€ anuals per cada 100 kW de potencia instal·lada de compressor.

EL SISTEMA DE REGENERACIÓ I EL DISSENY DE LA SOLUCIÓ, DEFINEIXEN EL SEU COST D’ÚS.

Els assecador Atlas Copco BD utilitzen una bufant externa i escalfadors de baix consum, amb mínima pèrdua de càrrega i dessecant d’alta adsorció. Aquesta combinació aporta la sequetat requerida amb menys consum energètic fins a un punt de rosada de -70ºC, garantintzant la màxima fiabilitat.

Una instal·lació ben dissenyada amb un assecador d’adsorció Atlas Copco BD, pot consumir una quarta part del que consumiria una instal·lació amb un assecador regenerat per aire comprimit.

ACERCA DE

Todo lo que quiere saber sobre tus instalaciones de aire comprimido y mucho más. 

INDUSTRIAS Y APLICACIONES

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

NOVEDADES

¿Quieres estar al día y recibir las noticias más interesantes?

No te molestaremos con publicidad de terceros, y por supuesto, podrás darte de baja cuando quieras.

SOBRE NOSALTRES

Tot el que vols saber sobre les instal·lacions d’aire comprimit i molt més.

NOVETATS

Vols estar al dia i rebre les notícies més interessants?

No et molestarem amb publicitat de tercers, i per descomptat, podràs donar-te de baixa quan vulguis.