La importància de monitoritzar el consum d’aire comprimit

Imagen detalle de un caudalímetro de CS Instruments

A totes aquelles fàbriques que utilitzen l’aire comprimit com a font d’energia principal, és fonamental disposar d’elements que permetin monitoritzar el seu consum, ja que pot suposar elevats consums energètics si no es controla i optimitza correctament el seu flux a les sales de compressors.

Avui en dia els cabalímetres màssics permeten, d’una manera senzilla y econòmica, monitoritzar el consum de línies y aplicacions tant d’aire comprimit com de gasos per poder:

  • Veure la evolució del consum de fuites
  • Detectar possibles anomalies en processos
  • Monitoritzar la evolució a la demanda
  • Controlar centres de cost independents
  • Detectar oportunitats d’estalvi

Tanmateix, com el consum d’aire comprimit és proporcional a la producció, per a moltes fàbriques el mesurament de cabal és un dels indicadors instantanis més precisos que permet també identificar rutines horàries, processos en funcionament, canvis de torn, etc.

Gràcies als cabalímetres i a la informació objectivo que ens aporta, podem conèixer contrastar i predir consums i estalvis.

 


 

Vols saber com pots optimitzar la teva sala de compressors i aconseguir grans estalvis econòmics i energètics?

Compartir:

ACERCA DE

Todo lo que quiere saber sobre tus instalaciones de aire comprimido y mucho más. 

INDUSTRIAS Y APLICACIONES

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

NOVEDADES

¿Quieres estar al día y recibir las noticias más interesantes?

No te molestaremos con publicidad de terceros, y por supuesto, podrás darte de baja cuando quieras.