Tractament criogènic dels nostres equips de flota

Imagen de un hombre haciendo una limpieza criogénica a los equipos de aire comprimido de Airmatic

Els equips productius tendeixen a patir el desgast habitual provocat per l’ús, el pas del temps i l’acumulació de pols. Aquesta acumulació de bruticia influeix negativament en el seu rendiment, augmantant el cost energètic i de manteniment.

Mantenint els equips nets i ben conservats es minimitzen les incidències imprevistes i augmentem la seva vida útil.

Coneixedors de la importància de mantenir els enostres equips de flota en perfecte estat de conservació, regularment els sometem a un tractament consistent en la projecció de gel sec, el qual garanteix una neteja total.

El tractament criogènic és un procés completament sec, no abrasiu ni inflamable i 100% natural, que garanteix la total eliminació de humitat i residus en els equips, mantenint les superficies en òptimes condicions de manera ecològica.

Amb aquest tractament garantitzem que tots els nostres equips de flotes es troben en perfecte estat de conservació i llestos per ser instal·lats amb les màximes garanties en els processos productius dels nostres clients.

Aquesta imatge mostra un cabalímetre de turbina abans i després de la neteja. El cabalímetre està muntat en una canonada d'acer inoxidable. Abans de la neteja, el cabalímetre està cobert de brutícia i pols. Després de la neteja, el cabalímetre està net i brillant.

Compartir:

ACERCA DE

Todo lo que quiere saber sobre tus instalaciones de aire comprimido y mucho más. 

INDUSTRIAS Y APLICACIONES

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

NOVEDADES

¿Quieres estar al día y recibir las noticias más interesantes?

No te molestaremos con publicidad de terceros, y por supuesto, podrás darte de baja cuando quieras.