L’aire comprimit alimentari

Imagen de una planta de producción de patatas fritas

A la indústria d’aliments i begudes, els Responsables de Qualitat prefereixen treballar amb Aire Comprimit alimentari, Exempt d’Oli . Els compressors excents d’oli Atlas Copco son la solució més segura per als processos que requereixen d’alts nivells de puressa. Sense oli, no hi ha risc de contaminació ni de productes insegurs; assegurem la inocuitat de l’aire comprimit i la qualitat alimentària.

Els compressors certificats clase 0 per TÜV segons ISO 8573-1, son els adequats per aplicacions de transport neumàtic, fermentació, barreja, selecció, envassat, neteja, instrumentació, etc.

Amb una xarxa de distribució d’aire comprimit alimentari en bon estat, evitarem l’arrossegament de partícules d’òxid i brutícia. I si reduïm el contingut d’humitat, evitarem la proliferació de microorganismes.

En cas d’utilitzar compressors lubricats, son necessàries mesures de protecció:

  • Lubricants de compatibilitat alimentària
  • Filtres coalescent per filtrar oli i partícules
  • Filtres de carbó actiu per absorvir olors
  • Filtres de pols

Molts clients confien ja en el nostre servei AIR QUALITY SERVICE que identifica la quantitat d’humitat, oli i partícules sòlides al flux d’aire comprimit i avalua fins a quin punt la quantitat d’aquests contaminants afecten la qualitat de l’aire comprimit alimentari que es requereix per al procés productiu.

Si la vostra empresa utilitza aire comprimit en el procés de fabricació de producte alimentari, no dubteu a demanar assessorament al nostre equip per avaluar l’estat de la vostra línia i poder fer un estudi sobre la qualitat d’aire comprimit alimentari que esteu obtenint dels vostres compressors.

Per a més informació:

Servicios

Compartir:

ACERCA DE

Todo lo que quiere saber sobre tus instalaciones de aire comprimido y mucho más. 

INDUSTRIAS Y APLICACIONES

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

NOVEDADES

¿Quieres estar al día y recibir las noticias más interesantes?

No te molestaremos con publicidad de terceros, y por supuesto, podrás darte de baja cuando quieras.

SOBRE NOSALTRES

Tot el que vols saber sobre les instal·lacions d’aire comprimit i molt més.

NOVETATS

Vols estar al dia i rebre les notícies més interessants?

No et molestarem amb publicitat de tercers, i per descomptat, podràs donar-te de baixa quan vulguis.