Sistema de regulació en una sala de compressors

CAPCALERA_2-2

Gestionar eficientment un bon sistema de regulació amb diversos compressors no només estalvia diners, sinó que també perllonga la vida útil dels equips i evita una mala gestió en les arrencades i aturades al llarg del temps.

Els requisits clau per a un bon sistema de regulació són:

  • Tenir un bon dimensionament de la instal·lació pneumàtica. Si tenim una sala de compressors i una instal·lació amb bones seccions de canonada, evitant colzes i obstruccions excessius al pas de l’aire comprimit, podrem reduir les pressions dels compressors i aconseguirem que els equips captin un senyal de pressió similar i més estable. Així aconseguirem que “llegeixin” millor el que passa a fàbrica, i que reaccionin en conseqüència.
  • Disposar d’un dipòsit de capacitat suficient . Com més gran és el dipòsit, més lents seran els canvis de pressió a la xarxa, i més temps de reacció tenen els equips. També evitarem arrencades innecessàries de la màquina de reserva.
  • Tenir un bon control de fuites a tota la instal·lació pneumàtica de l’aire comprimit. Això ens permetrà regular els compressors a la mínima pressió necessària. Menys fuites evita haver de sobre pressionar la xarxa, i implica una menor càrrega de compressors necessària.
  • No ampliar en excés la banda de pressions . Amb això estalviarem costos i reduirem fuites a la instal·lació. 1 bar equival a un +7% de consum elèctric i un +13% en fuites a la instal·lació.

SISTEMA DE REGULACIÓ EN UNA COMBINACIÓ DE 2 EQUIPS DE POTÈNCIA FIXA:

Si a la nostra sala de compressors tenim compressors de cargol de velocitat fixa, haurem de regular dos valors de pressió per cada equip. La càrrega i la descàrrega.

La manera de regular dos equips que treballaran conjuntament és en forma de cascada. D’aquesta manera, tindrem treballant un compressor sempre al 100% de càrrega (qui tingui el punt d’ajust de càrrega per sobre) i el segon ajudant en els moments que sigui necessari.

La pressió de càrrega del segon compressor és el mínim valor de pressió que pugui mantenir la pressió de la fàbrica sense tenir afectacions.

Generalment, entre la càrrega i la descàrrega deixem una histèresi de 1 bar.

En aquest tipus de solucions, no tenim una pressió estable de la instal·lació i el consum dels equips pot fluctuar en funció del nivell de treball de cada compressor.

SISTEMA DE REGULACIÓ EN UNA COMBINACIÓ D’1 FIX + 1 VARIABLE:

Si disposem d‟un compressor fix i un de velocitat variable, intercalarem el compressor de velocitat variable i que disposa d‟un únic punt de regulació enmig dels valors de càrrega i descàrrega del compressor de velocitat fixa.

D’aquesta manera permetrem que quan estiguem en fases de baixa demanda actuï el compressor de velocitat variable i per tant més eficient. D’altra banda, en fases d’alta demanda s’activarà el compressor fix al 100% de la seva capacitat i el compressor variable ajudarà a les puntes per evitar les descàrregues.

NECESSITAT DE SISTEMA DE GESTIÓ CENTRAL:

Si volem la màxima eficiència en instal·lacions de dos compressors o més, recomanem un seqüenciador d’equips o sistema de control central d’última generació.

Aquests equips ens permeten treure el màxim rendiment als nostres compressors. Els principals avantatges són:

  • Redueixen la banda de pressions necessària al mínim necessari. En una instal·lació de 2 compressors aporta una reducció mínima de 0,5 bar, fet que implica un 3,5% menys de consum. Quan hi ha més unitats l’estalvi és més gran.
  • Redueixen els períodes de temps en descàrrega dels compressors, evitant maniobres innecessàries.
  • Optimització del sistema reduint i ajustant tots els equips perquè treballin el mateix nombre d’hores i així allargar la vida útil de la instal·lació.
  • A les màquines de velocitat variable, ajust de les revolucions dels motors dels compressors en el rang òptim i de millor eficiència perquè treballin que pugui mantenir la pressió de la fàbrica sense tenir afectacions.

Compartir:

ACERCA DE

Todo lo que quiere saber sobre tus instalaciones de aire comprimido y mucho más. 

INDUSTRIAS Y APLICACIONES

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

NOVEDADES

¿Quieres estar al día y recibir las noticias más interesantes?

No te molestaremos con publicidad de terceros, y por supuesto, podrás darte de baja cuando quieras.

SOBRE NOSALTRES

Tot el que vols saber sobre les instal·lacions d’aire comprimit i molt més.

NOVETATS

Vols estar al dia i rebre les notícies més interessants?

No et molestarem amb publicitat de tercers, i per descomptat, podràs donar-te de baixa quan vulguis.